Stier door honden aangevallen

Public Domain

Kunstenaar / maker

Paul de Vos (schilder)

Periode

17de eeuw
Evenals zijn broer Cornelis de Vos en zijn schoonbroer Frans Snijders behoorde Paul de Vos tot de kring van kunstenaars rond Peter Paul Rubens. Hij was vooral befaamd als dierenschilder en kreeg belangrijke opdrachten voor de decoratie van jachtkastelen en vorstelijke residenties. Zijn vroegste werken tonen veel gelijkenis met het werk van Snijders. Geleidelijk ontwikkelde Paul de Vos een eigen…
Lees meer
Evenals zijn broer Cornelis de Vos en zijn schoonbroer Frans Snijders behoorde Paul de Vos tot de kring van kunstenaars rond Peter Paul Rubens. Hij was vooral befaamd als dierenschilder en kreeg belangrijke opdrachten voor de decoratie van jachtkastelen en vorstelijke residenties. Zijn vroegste werken tonen veel gelijkenis met het werk van Snijders. Geleidelijk ontwikkelde Paul de Vos een eigen stijl met een voorkeur voor een wat chaotische compositie, vol abrupte, turbulente bewegingen en een meer naturalistische benadering van de dieren.
Lees minder

Meer over dit werk

Vlaamse Kunstcollectie - NL

Your browser doesn't meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the preferred browser.