Konijn omsingeld door dwergpatrijshonden

Public Domain

Kunstenaar / maker

Pieter Boel (schilder)

Periode

17de eeuw
In de 16de eeuw groeit de wetenschappelijke interesse voor de werkelijkheid. Alles wat de natuur voortbrengt wordt geïnventariseerd. Deze belangstelling uit zich onder meer in het ontstaan van het markt- en keukenstuk waarin eetwaren en gebruiksvoorwerpen met grote precisie worden weergegeven. De belangrijkste vertegenwoordiger van dit genre is Joachim Beuckelaer (ca. 1530-ca. 1574) uit Antwerpen. Beuckelaers voorstellingen zijn, zowel in…
Lees meer
In de 16de eeuw groeit de wetenschappelijke interesse voor de werkelijkheid. Alles wat de natuur voortbrengt wordt geïnventariseerd. Deze belangstelling uit zich onder meer in het ontstaan van het markt- en keukenstuk waarin eetwaren en gebruiksvoorwerpen met grote precisie worden weergegeven. De belangrijkste vertegenwoordiger van dit genre is Joachim Beuckelaer (ca. 1530-ca. 1574) uit Antwerpen. Beuckelaers voorstellingen zijn, zowel in de Noordelijke als de Zuidelijke Nederlanden, erg populair. De vele kopieën en varianten die in de loop van de 16de en 17de eeuw de kunstmarkt overspoelden, getuigen hiervan. Ook de jachtscènes en -stillevens van Frans Snijders (1579-1657) kennen veel navolging, onder meer bij Antwerpse kunstenaars zoals Pieter Boel (1622-1674), Jan Fyt (1611-1661) en Pieter van den Bemden (ca. 1650). Vele van deze genrestukken en stillevens hebben een dubbele bodem. Ze verwijzen naar vruchtbaarheid en erotiek en herinneren tevens aan de vergankelijkheid van het leven. Ook de traditie om de vier elementen, de deugden en ondeugden, de zintuigen of de jaargetijden allegorisch in beeld te brengen, bestaat reeds in de 16de eeuw. Het is echter vooral in de 17de eeuw dat deze voorstellingen echt furore zullen maken.
Lees minder

Meer over dit werk

Vlaamse Kunstcollectie - NL

Your browser doesn't meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the preferred browser.