Taferelen uit de Apocalyps en Annunciatie

Public domain / CC-PDM

Kunstenaar / maker

Meester van het Heilig Bloed

Datering

circa 1513 - circa 1550

Periode

16de eeuw

Collectie

Musea Brugge
De drie zwaar beschadigde panelen zijn restanten van in stukken gezaagde zijluiken van een triptiek, die ooit als kast- of deurpanelen werden hergebruikt. Het geheel was oorspronkelijk een triptiek met op de zijluiken taferelen uit de Apocalyps. In gesloten toestand zag men de annunciatie in grisaille. Het linkerluik is bijna volledig bewaard gebleven in twee stukken. Het toont de knielende…
Lees meer
De drie zwaar beschadigde panelen zijn restanten van in stukken gezaagde zijluiken van een triptiek, die ooit als kast- of deurpanelen werden hergebruikt. Het geheel was oorspronkelijk een triptiek met op de zijluiken taferelen uit de Apocalyps. In gesloten toestand zag men de annunciatie in grisaille. Het linkerluik is bijna volledig bewaard gebleven in twee stukken. Het toont de knielende Johannes ten aanschijn van het visioen van de zeven kandelaars. Geheel volgens de Openbaring verschijnt de apocalyptische Christus in lang kleed, met gouden gordel en vlammende ogen. Hij zit in een kring van zeven gouden kandelaars met in zijn rechterhand zeven sterren en een tweesnijdend zwaard komend uit zijn mond. Van het rechterluik is enkel de onderste helft met de op het eiland Patmos schrijvende Johannes overgebleven. Een arend draagt zijn inktpot. Hij schrijft in het Latijn de eerste woorden van het twaalfde hoofdstuk van de Openbaring: ‘Een groot teken verscheen aan de hemel: een vrouw, omkleed met de zon’. Dit visioen van de vrouw en de draak was ongetwijfeld op het ontbrekende bovendeel afgebeeld. Op de achterzijde van deze fragmenten zijn Maria en de engel uit de annunciatie gedeeltelijk bewaard. Het retabel moet na ongeveer 1513 zijn ontstaan.
Lees minder

Meer over dit werk

Vlaamse Kunstcollectie - NL

Your browser doesn't meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the preferred browser.