Musicerend en drinkend gezelschap in een herberg

Public domain / CC-PDM

Kunstenaar / maker

Dirck Hals

Datering

circa 1627

Periode

17de eeuw

Collectie

Musea Brugge
Zes mannen staan en zitten rond een herbergtafel. Ze drinken, musiceren en spelen tric-trac. De herbergier staat achter hen, met een kruik in de hand. Aan de muur hangen portretten van een man en een vrouw. De schoorsteen is versierd met een schilderij van 'De ridder en de dood', geïnspireerd door en gedeeltelijk gekopieerd naar de gelijknamige houtsnede uit Holbeins…
Lees meer
Zes mannen staan en zitten rond een herbergtafel. Ze drinken, musiceren en spelen tric-trac. De herbergier staat achter hen, met een kruik in de hand. Aan de muur hangen portretten van een man en een vrouw. De schoorsteen is versierd met een schilderij van 'De ridder en de dood', geïnspireerd door en gedeeltelijk gekopieerd naar de gelijknamige houtsnede uit Holbeins 'Dodendans'. Het schilderij heeft duidelijk een moraliserende ondertoon. Er wordt gezinspeeld op de ijdelheid van de zinnelijke geneugten: de vermanende spreuk 'MENS BEDENCKT V SELVEN' op de schoorsteen waarschuwt voor de gevolgen ervan. De futiele bezigheden van de mannen worden in contrast geplaatst met de voorstelling op de schoorsteenmantel. Het zinloze gevecht met de dood dat daar is afgebeeld, visualiseert treffend de vanitasgedachte die aan dit typische Noord-Nederlandse gezlschaptafereel ten grondslag ligt. De toeschrijving van het werk aan Dirck Hals is enigszins onzeker, maar het schilderij vertoont onmiskenbaar een nauwe verwantschap met een andere compositie van de hand van deze schilder.
Lees minder

Meer over dit werk

Vlaamse Kunstcollectie - NL

Your browser doesn't meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the preferred browser.