Musicerend paar

Auteursrechtelijke bescherming niet bepaald

Kunstenaar / maker

David II Teniers

Datering

circa 1610 - circa 1700

Periode

17de eeuw

Collectie

Musea Brugge
Een oude man en een oude vrouw zitten aan een tafel bij een haard. De man speelt op een doedelzak, slaat de maat met zijn linkervoet en kijkt naar de toeschouwer. De vrouw zingt van een blad en kijkt naar de man. Tegen de muur achter hen hangt een schap met potten. Links een openstaande deur, met een man die…
Lees meer
Een oude man en een oude vrouw zitten aan een tafel bij een haard. De man speelt op een doedelzak, slaat de maat met zijn linkervoet en kijkt naar de toeschouwer. De vrouw zingt van een blad en kijkt naar de man. Tegen de muur achter hen hangt een schap met potten. Links een openstaande deur, met een man die het vertrek verlaat. Het werk is een atelierkopie naar een compositie van David Teniers de Jonge. Het thema van het musicerende oude paar werd door Teniers vele malen uitgebeeld, en heeft een oude traditie in de beeldende kunst van de Nederlanden. Dergelijke voorstellingen zijn op verschillende manieren te interpreteren: het kan gaan om een personificatie van het gehoor, om een allusie op de troost die muziek kan brengen, of om de verzinnebeelding van de huwelijksharmonie. Wellicht is de laatste interpretatie hier de meest waarschijnlijke, waarbij het hier zelfs lijkt dat er bijkomend uitgedrukt werd dat de man de toon aangeeft en de vrouw hem volgt.
Lees minder

Meer over dit werk

Vlaamse Kunstcollectie - NL

Your browser doesn't meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the preferred browser.