De Man van Smarten

Public Domain

Kunstenaar / maker

Maarten van Heemskerck (schilder)

Datering

1532

Periode

16de eeuw
Op dit schilderij is Christus afgebeeld als Man van Smarten, omgeven door twee engelen. Dit thema was bijzonder geliefd tijdens de middeleeuwen en de renaissance. Doorgaans speelt deze scène zich af bij het graf. Hier zit Christus echter op een wolk, wat mogelijk verwijst naar zijn Hemelvaart. Het ongewoon felle koloriet op de achtergrond, de complex gedraaide houdingen en de…
Lees meer
Op dit schilderij is Christus afgebeeld als Man van Smarten, omgeven door twee engelen. Dit thema was bijzonder geliefd tijdens de middeleeuwen en de renaissance. Doorgaans speelt deze scène zich af bij het graf. Hier zit Christus echter op een wolk, wat mogelijk verwijst naar zijn Hemelvaart. Het ongewoon felle koloriet op de achtergrond, de complex gedraaide houdingen en de verkortingen in het monumentale lichaam van Christus verlenen het tafereel een sterke dramatische expressie. In een plaquette boven Chistus’ hoofd lezen we een citaat uit het Johannesevangelie: ECCE REX VESTER (Ziedaar uw koning). Daaronder staat het monogram van de schilder MH en het jaartal 1532. Dit paneel, dat naar alle waarschijnlijkheid afkomstig is uit de Sint-Corneliuskerk in Machelen, is een vroeg werk van zijn hand. Het is geschilderd in het jaar dat Van Heemskerck naar Rome vertrok. Tijdens een verblijfsperiode van vier jaar maakte hij er zich de beeldtaal van de antieken eigen.
Lees minder

Meer over dit werk

Vlaamse Kunstcollectie - NL

Your browser doesn't meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the preferred browser.