De bewening van Christus

Public Domain

Kunstenaar / maker

Cornelis Engebrechtsz. (schilder)

Datering

ca. 1515 - ca. 1520

Periode

16de eeuw
In De bewening van Christus van Cornelis Engebrechtsz. van Leyden zijn verscheidene episodes uit het Lijdensverhaal van Christus gelijktijdig in beeld gebracht. Achteraan zien we de kruisafneming op de berg Golgotha en de terugkeer van de soldaten en het volk naar Jeruzalem. Op de voorgrond het dode lichaam van Christus aan de voeten van zijn moeder Maria. Johannes ondersteunt het…
Lees meer
In De bewening van Christus van Cornelis Engebrechtsz. van Leyden zijn verscheidene episodes uit het Lijdensverhaal van Christus gelijktijdig in beeld gebracht. Achteraan zien we de kruisafneming op de berg Golgotha en de terugkeer van de soldaten en het volk naar Jeruzalem. Op de voorgrond het dode lichaam van Christus aan de voeten van zijn moeder Maria. Johannes ondersteunt het hoofd van Christus terwijl Maria Magdalena en twee heilige vrouwen neerknielen bij de dode. Op de grond naast Christus liggen de passiesymbolen: de doornenkroon en de nagels waarmee hij werd gekruisigd. Van Engebrechtsz. van Leyden zijn hoofdzakelijk verhalende bijbeltaferelen bekend. Het schilderij dat we hier zien is vermoedelijk het middenpaneel van een triptiek en is afkomstig uit het dominicaner klooster van Gent. De rijke gewaden, de decoratieve plooienval en de weergave van de ruimte in opeenvolgende plans zijn kenmerkend voor de laatgotische schilderkunst van het einde van de vijftiende en het begin van de zestiende eeuw.
Lees minder

Meer over dit werk

Kenmerken
Kunstenaar / maker Cornelis Engebrechtsz. VIAF RKD Wikidata
Type olieverfschilderijen AAT
Categorieën schilderingen AAT, Decretaal beschermd topstuk
Materialen
olieverf op paneel
olieverf AAT, paneel AAT
Afmetingen 71.5 x 39.9 cm
Locatie Te zien op zaal
Objectnummer 1904-D
Beschrijving
Onderwerpen religieuze symboliek AAT, landschappen AAT
Trefwoorden Nieuwe Testament Iconclass, Christus Iconclass, Christus als volwassene Iconclass, publieke leven van Christus: vanaf zijn doopsel tot de Passie Iconclass, passieverhaal, lijdensverhaal van Christus Iconclass, de kruisiging van Christus: de dood van Christus aan het kruis; Golgotha Iconclass, instrumenten van het Passieverhaal (DOORNENKROON) Iconclass, spijkers ~ instrumenten van het Passieverhaal Iconclass, lendendoek ~ bijzonderheden uit kruisigingstaferelen Iconclass, Maagd Maria Iconclass, de boetvaardige prostituee Maria Magdalena Iconclass, Johannes de Doper; attributen: boek, rieten kruis, doopbeker, honingraat, lam, staf Iconclass, Salomé (niet in Bijbelse context) Iconclass, de apostel Simon de Zeloot (of Simon de Kanaäniet); mogelijke attributen: boek, zaag, rol Iconclass, heiligen Iconclass, mannelijke heiligen Iconclass, het rouwen om de dode Christus Iconclass, bewening van de dode Christus door zijn naasten en vrienden (Christus doorgaans zonder doornenkroon) Iconclass, het kruis (of de kruisen) in de achtergrond Iconclass, hoge heuvel Iconclass, volwassen vrouw Iconclass, huilen Iconclass, soldaat Iconclass, weg, smalle straat, steeg Iconclass, stadsgezicht en stadslandschap met door de mens gebouwde constructies Iconclass, huisvesting Iconclass, burgerlijke architectuur; gebouwen; huisvesting Iconclass, stedelijke huisvesting Iconclass, gezicht op een stad, stadspanorama, omtrek van een stad Iconclass, namen van steden en gemeenten (JERUZALEM) Iconclass, nimbus Iconclass, (publiek) gebed Iconclass, hoofddeksel Iconclass, sieraden, juwelen Iconclass, rijden met een paard, ezel of muildier; ruiter, paardrijder Iconclass, bomen Iconclass, planten (in het algemeen) Iconclass, landschappen in een gematigd klimaat Iconclass, ‘Mater Dolorosa’ Iconclass, pijn, smart, rouw, verdriet; 'Dolore, 'Dolore di Zeusi' (Ripa) Iconclass
Vlaamse Kunstcollectie - NL

Your browser doesn't meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the preferred browser.