Maria met Kind tussen twee engelen

Public Domain

Datering

1495

Periode

15de eeuw
Maria met Kind tussen twee engelen is een vrij courante voorstelling in de paneelschilderkunst van de vijftiende eeuw. Het muurtje waarop Maria zit verwijst naar de hortus conclusus, de besloten tuin, symbool van Maria’s onbevlekte ontvangenis. De vrucht die een engel aan Jezus aanbiedt, verwijst naar zijn rol van ‘nieuwe Adam’ en Messias. Het paneel wordt toegeschreven aan de Meester…
Lees meer
Maria met Kind tussen twee engelen is een vrij courante voorstelling in de paneelschilderkunst van de vijftiende eeuw. Het muurtje waarop Maria zit verwijst naar de hortus conclusus, de besloten tuin, symbool van Maria’s onbevlekte ontvangenis. De vrucht die een engel aan Jezus aanbiedt, verwijst naar zijn rol van ‘nieuwe Adam’ en Messias. Het paneel wordt toegeschreven aan de Meester van Frankfurt. Deze anonieme meester was tussen 1490 en 1515 in Antwerpen werkzaam. Hij dankt zijn naam aan twee altaarstukken die zich in Frankfurt bevinden.
Lees minder

Meer over dit werk

Vlaamse Kunstcollectie - NL

Your browser doesn't meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the preferred browser.