Christus in het voorgeborchte

Public Domain

Kunstenaar(s) / maker(s)

Maerten de Vos (naar)
,
Hans Sadeler (uitgever)

Datering

1579

Periode

16de eeuw
Christus in het voorgeborchte: 'die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden' (naar het Latijnse opschrift Descendit ad infernvm tertia die resvrrexit a mortvis) verwijst naar het vijfde geloofsartikel: het geloof in de verrijzenis van Christus. De prent toont Christus' afdaling in het voorgeborchte na zijn dood. Hij bereikt de poorten van de hel en reikt…
Lees meer
Christus in het voorgeborchte: 'die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden' (naar het Latijnse opschrift Descendit ad infernvm tertia die resvrrexit a mortvis) verwijst naar het vijfde geloofsartikel: het geloof in de verrijzenis van Christus. De prent toont Christus' afdaling in het voorgeborchte na zijn dood. Hij bereikt de poorten van de hel en reikt de hand aan oudtestamentische heiligen. Naast hem Adam en Eva. Op de achtergrond rechts de opstanding van Christus. De prent heeft een Latijns opschrift met een Bijbelcitaat dat refereert naar het afgebeelde Bijbelverhaal en een Latijns onderschrift over de apostolische geloofsbelijdenis. Dit is de vijfde prent in een twaalfdelige serie over het credo.
Lees minder

Meer over dit werk

Vlaamse Kunstcollectie - NL

Your browser doesn't meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the preferred browser.