Landschap bij avond

Public Domain

Kunstenaar / maker

Gustave De Smet (schilder)

Datering

ca. 1932

Periode

20ste eeuw
Gustave de Smet (1877-1943) keert in 1922 naar België terug en gaat samen met Frits Van den Berghe in de landelijke omgeving van de Leie wonen, aanvankelijk in Bachte-Maria-Leerne, nadien in Afsnee. Vooral zijn grote figuurstukken getuigen van een grote soberheid en klassieke eenvoud. De bewogenheid van zijn Nederlandse doeken maakt plaats voor een poëtische sfeer van verstilde gelijkmoedigheid. De…
Lees meer
Gustave de Smet (1877-1943) keert in 1922 naar België terug en gaat samen met Frits Van den Berghe in de landelijke omgeving van de Leie wonen, aanvankelijk in Bachte-Maria-Leerne, nadien in Afsnee. Vooral zijn grote figuurstukken getuigen van een grote soberheid en klassieke eenvoud. De bewogenheid van zijn Nederlandse doeken maakt plaats voor een poëtische sfeer van verstilde gelijkmoedigheid. De behoefte aan orde en stabiliteit, de zogenaamde 'retour à l'ordre', die na de Eerste Wereldoorlog in geheel Europa het artistieke klimaat bepaalt, komt vooral in het werk van De Smet tot uiting. In zijn zoektocht naar evenwicht schildert de kunstenaar na 1926 een aantal jaren sterk geabstraheerde composities, met een tijdelijke voorkeur voor motieven uit het stedelijke milieu. In de jaren '30 neemt hij opnieuw landelijke thema's op, als het dorp, de boeren en het volkse vertier in een minder strenge stijl. De menselijke figuur, in het bijzonder de mijmerende vrouw, blijft het hoofdthema van zijn oeuvre.
Lees minder

Meer over dit werk

Vlaamse Kunstcollectie - NL

Your browser doesn't meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the preferred browser.