De geseling van Christus

Public Domain

Kunstenaar / maker

Peter Paul Rubens (schilder)

Datering

ca. 1617

Periode

17de eeuw
De geseling van Christus door Peter Paul Rubens is een zorgvuldig uitgewerkte schets of modello voor het gelijknamige schilderij in de dominicanenkerk, thans Sint-Pauluskerk, in Antwerpen. Het grote paneel dateert van circa 1614. Het maakt deel uit van een reeks van vijftien schilderijen, gewijd aan de mysteries van de rozenkrans, en uitgevoerd door elf kunstenaars, onder wie Maerten de Vos…
Lees meer
De geseling van Christus door Peter Paul Rubens is een zorgvuldig uitgewerkte schets of modello voor het gelijknamige schilderij in de dominicanenkerk, thans Sint-Pauluskerk, in Antwerpen. Het grote paneel dateert van circa 1614. Het maakt deel uit van een reeks van vijftien schilderijen, gewijd aan de mysteries van de rozenkrans, en uitgevoerd door elf kunstenaars, onder wie Maerten de Vos, Anthony van Dyck en Jacques Jordaens. De compositie van het grote doek wijkt nauwelijks af van de schets. Het modello is meer in de breedte uitgewerkt waardoor de figuren hier meer ruimte hebben. Opmerkelijk is de directe en onstuimige penseelvoering, de sculpturale kracht van de personages en de evenwichtige compositie rond de centrale figuur van Christus. Voor de houding van zijn figuren baseerde Rubens zich vaak op antieke voorbeelden die hij tijdens zijn verblijf in Italië kopieerde. De kunstenaar zelf hechtte veel belang aan zijn olieverfschetsen, getuige het feit dat hij ze tot op het einde van zijn leven in zijn bezit hield.
Lees minder

Meer over dit werk

Vlaamse Kunstcollectie - NL

Your browser doesn't meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the preferred browser.