Pieter Pourbus, Het Laatste Oordeel, 1551, Musea Brugge

Pieter Pourbus vond voor de vernieuwende compositie van Het Laatste Oordeel (1551) inspiratie in het fresco van Michelangelo in de Sixtijnse kapel in Rome. Aan het schilderij ging een grondige voorbereiding vooraf. Dat blijkt uit de ondertekening die op verschillende plaatsen op het paneel tevoorschijn komt.
Vlaamse Kunstcollectie - NL

Your browser doesn't meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the preferred browser.