De vermenigvuldiging van de vissen

Public Domain - http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/

Kunstenaar / maker

James Ensor

Datering

1891

Periode

19de eeuw
Deze ets is een weergave van het bijbelverhaal door Mattheüs 14:13-20: 'Toen Jezus hiervan hoorde, week hij per boot uit naar een afgelegen plaats waar hij alleen kon zijn. Maar de mensen kwamen het te weten en vanuit de steden volgden ze hem over land. Toen hij uit de boot stapte en de grote menigte zag, voelde hij medelijden met…
Lees meer
Deze ets is een weergave van het bijbelverhaal door Mattheüs 14:13-20: 'Toen Jezus hiervan hoorde, week hij per boot uit naar een afgelegen plaats waar hij alleen kon zijn. Maar de mensen kwamen het te weten en vanuit de steden volgden ze hem over land. Toen hij uit de boot stapte en de grote menigte zag, voelde hij medelijden met hen en hij genas hun zieken. Bij het vallen van de avond kwamen de leerlingen naar hem toe en zeiden: Dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur de mensen weg, laat ze naar de dorpen gaan om eten voor zichzelf te kopen. Maar Jezus zei: Ze hoeven niet weg, geven jullie hen maar te eten. Ze antwoordden hem: we hebben hier niets, alleen vijf broden en twee vissen. Hij zei: Breng ze mij. En nadat hij de mensen opdracht had gegeven op het gras te gaan zitten, nam hij de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit en brak de broden; hij gaf ze aan de leerlingen en de leerlingen gaven ze door aan de mensen.' Een tekening (Antwerpen, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten) van dit bijbelverhaal gaat aan de ets vooraf. Het concept van de voorstelling is nauw verwant aan De intrede van Christus in Brussel: een menigte vol groteske personages.
Lees minder

Meer over dit werk

Vlaamse Kunstcollectie - NL

Your browser doesn't meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the preferred browser.