Maria met Kind, de heiligen Johannes de Doper en de heilige Barbara en schenkers

Public Domain

Kunstenaar / maker

Anonieme meester (schilder)

Datering

ca. 1475 - ca. 1500

Periode

15de eeuw
Dit laat-vijftiende-eeuwse paneel Maria en kind met schenkers en beschermheiligen is al aan verschillende meesters toegeschreven. Tot voor kort beschouwd als een werk van de hand van een anonieme Keulse meester, wordt het nu gesitueerd in de omgeving van een Brugse meester, hetzij de Meester van de legende van de heilige Ursula, hetzij de Meester van de legende van de…
Lees meer
Dit laat-vijftiende-eeuwse paneel Maria en kind met schenkers en beschermheiligen is al aan verschillende meesters toegeschreven. Tot voor kort beschouwd als een werk van de hand van een anonieme Keulse meester, wordt het nu gesitueerd in de omgeving van een Brugse meester, hetzij de Meester van de legende van de heilige Ursula, hetzij de Meester van de legende van de heilige Lucia, beiden tijdgenoten van Hans Memling. Hiervoor baseert men zich op frappante overeenkomsten in stijl en compositie. De compositie die we hier aantreffen is aan het einde van de vijftiende eeuw blijkbaar erg geliefd in Brugge. Aan weerszijden van Maria's troon zitten de schenkers geknield in gebedshouding. Achter hen staan de beschermheiligen met hun attributen: Johannes de Doper met het lam en Barbara met de toren, waarin zij volgens de legende door haar vader werd opgesloten. De schenkers zijn naar algemeen middeleeuws gebruik aanzienlijk kleiner voorgesteld dan de heiligen.
Lees minder

Meer over dit werk

Vlaamse Kunstcollectie - NL

Your browser doesn't meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the preferred browser.