De geboorte van Maria

© SABAM Belgium 2023

Kunstenaar / maker

Albert Servaes (schilder)

Datering

1916

Periode

20ste eeuw
Maria was de dochter van Anna en Joachim, een vroom maar kinderloos koppel wiens kinderwens door God verhoord werd. Het verhaal gaat terug op een apocriefe tekst uit de tweede eeuw, het zogenaamde proto-evangelie van Jakobus en had een grote invloed op de volksdevotie. De geboorte van de Moeder Gods wordt gevierd op 8 september. Reeds voor de Eerste Wereldoorlog…
Lees meer
Maria was de dochter van Anna en Joachim, een vroom maar kinderloos koppel wiens kinderwens door God verhoord werd. Het verhaal gaat terug op een apocriefe tekst uit de tweede eeuw, het zogenaamde proto-evangelie van Jakobus en had een grote invloed op de volksdevotie. De geboorte van de Moeder Gods wordt gevierd op 8 september. Reeds voor de Eerste Wereldoorlog vestigde Albert Servaes zich in Sint-Marten-Latem waar hij lang voor Permeke, De Smet en Van den Berghe een eigen expressionistische vormentaal ontwikkelde. Zijn werk was religieus geïnspireerd. Een van zijn geliefkoosde thema’s was het lijden van Christus. Een lijdensverhaal dat reeds begint bij de geboorte van Maria. Het natuurlijk licht van de late zomer met zijn tere tinten staat in schril contrast met de sombere dracht van de vrouwen. De geboorte van Maria is een werk van populaire devotie. Het tafereel speelt zich af in een Vlaams interieur. Alleen de aureolen en de twee engelen op de achtergrond verwijzen naar het bijzonder karakter van deze gebeurtenis. Zowel de korrelige techniek als de eenvoudige vormentaal verwijzen naar het intimistische werk van Jakob Smits.
Lees minder

Meer over dit werk

Vlaamse Kunstcollectie - NL

Your browser doesn't meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the preferred browser.