Dorpsadvocaat

Public Domain

Kunstenaar / maker

Pieter II Brueghel (schilder)

Datering

1621

Periode

17de eeuw
Naast talrijke kopieën naar het werk van zijn vader schiep Pieter II Brueghel ook originele composities, zoals de Boerenadvocaat of Dorpsadvocaat, gesigneerd en gedateerd 1621 links onderaan. Dit schilderij is een interessant historisch document. De overheid bemoeide zich steeds meer met de rechtspleging. Daardoor werd de advocaat op het platteland een belangrijke vertrouwenspersoon. De betaling gebeurde, zoals wij hier zien…
Lees meer
Naast talrijke kopieën naar het werk van zijn vader schiep Pieter II Brueghel ook originele composities, zoals de Boerenadvocaat of Dorpsadvocaat, gesigneerd en gedateerd 1621 links onderaan. Dit schilderij is een interessant historisch document. De overheid bemoeide zich steeds meer met de rechtspleging. Daardoor werd de advocaat op het platteland een belangrijke vertrouwenspersoon. De betaling gebeurde, zoals wij hier zien, vaak in natura. In dit werk toont Pieter II Brueghel zich een satirische kunstenaar, een geamuseerde observator van menselijke relaties en maatschappelijke toestanden. Hij stelt de advocaat voor als een sluw en hebzuchtig man die de naïeve boeren met massa’s papier overbluft.
Lees minder

Meer over dit werk

Vlaamse Kunstcollectie - NL

Your browser doesn't meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the preferred browser.