De klippenkust van Sanary (Provence)

Public Domain

Kunstenaar / maker

Anna Boch (schilder)

Periode

20ste eeuw
Een schilderij als De klippenkust van Sanary toont aan hoe diepgaand Anna Boch de invloed van het Franse impressionisme onderging, onder meer van Claude Monet. Als lid van de Brusselse kunstenaarsgroep Les XX stond ze dicht bij de avant-garde, als schilderes en als verzamelaarster. Ze behoorde tot een rijke en kunstzinnige familie, en stelde haar fortuin ten dienste van kunstenaars…
Lees meer
Een schilderij als De klippenkust van Sanary toont aan hoe diepgaand Anna Boch de invloed van het Franse impressionisme onderging, onder meer van Claude Monet. Als lid van de Brusselse kunstenaarsgroep Les XX stond ze dicht bij de avant-garde, als schilderes en als verzamelaarster. Ze behoorde tot een rijke en kunstzinnige familie, en stelde haar fortuin ten dienste van kunstenaars die met haar bij Les XX exposeerden. Boch was een van de vroegste verzamelaars van het modernisme van de jaren 1880, en bezat werk van onder meer James Ensor, Paul Gauguin, Georges Seurat, Paul Signac en Vincent van Gogh.
Lees minder

Meer over dit werk

Vlaamse Kunstcollectie - NL

Your browser doesn't meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the preferred browser.