Portret van François-Auguste Gevaert

Public Domain

Kunstenaar(s) / maker(s)

Paul De Vigne (naar)
,
Fonson & Cie. (atelier)
,
Charles Samuel (medailleur)

Datering

1908

Periode

20ste eeuw
François Auguste Gevaert, geboren te Huise bij Oudenaarde in 1828, bouwde een indrukwekkende muzikale carrière uit. Hij studeerde aan het Gentse Conservatorium, waar hij in 1844 de eerste prijs voor piano behaalde. Hij werd organist in de Gentse Jezuïetenkerk. In 1847 won Gevaert de Belgische Prijs van Rome. Na een rondreis in Italië, Spanje en Duitsland trok hij naar Parijs…
Lees meer
François Auguste Gevaert, geboren te Huise bij Oudenaarde in 1828, bouwde een indrukwekkende muzikale carrière uit. Hij studeerde aan het Gentse Conservatorium, waar hij in 1844 de eerste prijs voor piano behaalde. Hij werd organist in de Gentse Jezuïetenkerk. In 1847 won Gevaert de Belgische Prijs van Rome. Na een rondreis in Italië, Spanje en Duitsland trok hij naar Parijs waar hij koordirecteur werd van de Grand Opéra. Na de Franse oorlog van 1870 kwam hij terug naar België en werd in 1871 directeur van het Koninklijk Conservatorium te Brussel waar hij actief bleef tot aan zijn dood in 1908. Hij was kapelmeester aan het hof en werd in de adelstand verheven. Charles Samuel gaf op de keerzijde van deze plaquette het grafmonument weer dat Paul De Vigne ontwierp voor mevrouw Gevaert. Het bevindt zich op de stadsbegraafplaats te Brussel. De lauwerkrans en palmtak verwijzen naar de grote verdiensten van Gevaert.
Lees minder

Meer over dit werk

Vlaamse Kunstcollectie - NL

Your browser doesn't meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the preferred browser.