Het bestuur van het Brugse smedenambacht

Public domain / CC-PDM

Kunstenaar / maker

Bernardus Fricx

Datering

1783

Periode

18de eeuw

Collectie

Musea Brugge
Zeven bestuursleden van het Brugse smedenambacht aan een tafel, in een vertrek versierd met decoratieve landschapspanelen en de voorstelling van de patroonheilige Eligius. Boven de heilige staat een opschrift met de namen van het bestuur uit 1782-1783. De man centraal aan de lange zijde van de tafel, met de zilveren trekring, is de deken. Aan weerszijden van hem zitten de…
Lees meer
Zeven bestuursleden van het Brugse smedenambacht aan een tafel, in een vertrek versierd met decoratieve landschapspanelen en de voorstelling van de patroonheilige Eligius. Boven de heilige staat een opschrift met de namen van het bestuur uit 1782-1783. De man centraal aan de lange zijde van de tafel, met de zilveren trekring, is de deken. Aan weerszijden van hem zitten de vier vinders. Links aan de hoek van de tafel zit de gouverneur; uiterst links vermoedelijk de klerk. Rechts, aan een deur, staat de knaap van het ambacht, met een koperen borstschild met zilveren omlijsting en opnieuw de voorstelling van Sint-Eligius.
Lees minder

Meer over dit werk

Vlaamse Kunstcollectie - NL

Your browser doesn't meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the preferred browser.