De bekoring van Christus

Public Domain - http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/

Kunstenaar / maker

James Ensor (tekenaar)

Datering

1888

Periode

19de eeuw
De ets is een illustratie van het bijbelverhaal Matteüs 4:8-10: "De Duivel nam Hem opnieuw mee naar een zeer hoge berg. Hij toonde Hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht en zei: Dit alles zal ik U geven als U voor mij neervalt en mij aanbidt. Daarop zei Jezus tegen hem: Ga weg, Satan! Want er staat…
Lees meer
De ets is een illustratie van het bijbelverhaal Matteüs 4:8-10: "De Duivel nam Hem opnieuw mee naar een zeer hoge berg. Hij toonde Hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht en zei: Dit alles zal ik U geven als U voor mij neervalt en mij aanbidt. Daarop zei Jezus tegen hem: Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen Hem."
Lees minder

Meer over dit werk

Vlaamse Kunstcollectie - NL

Your browser doesn't meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the preferred browser.