De acht zaligheden

Public Domain

Kunstenaar / maker

Anonieme meester (schilder)

Datering

1553

Periode

16de eeuw
Dit merkwaardige drieluik is opgebouwd als een beeldverhaal in een volkse, levendige stijl. Op het middenpaneel spreekt Christus, gezeten op een berg, het volk toe. Het gaat hier om de zogenaamde Bergrede waarin Christus De acht zaligheden predikt. De zijluiken zijn verdeeld in telkens drie taferelen, het onderste register van het middenpaneel in twee. Elk tafereel verbeeldt een van de…
Lees meer
Dit merkwaardige drieluik is opgebouwd als een beeldverhaal in een volkse, levendige stijl. Op het middenpaneel spreekt Christus, gezeten op een berg, het volk toe. Het gaat hier om de zogenaamde Bergrede waarin Christus De acht zaligheden predikt. De zijluiken zijn verdeeld in telkens drie taferelen, het onderste register van het middenpaneel in twee. Elk tafereel verbeeldt een van de acht zaligheden. Het geheel is gevat in een fijne, beschilderde omlijsting. Tekst-banden en inscripties in het Nederlands verduidelijken iedere voorstelling. Mede onder invloed van de reformatie was een vertaling van Bijbelteksten naar de volkstaal in de zestiende eeuw ook in katholieke kringen gebruikelijk. Het drieluik is afkomstig uit de voormalige kerk van de geschoeide karmelieten in Gent. De kunstschatten van het klooster en van de kerk werden tijdens de eerste beeldenstorm in 1566 verwoest. Het drieluik met de acht zaligheden is dus vermoedelijk na die datum besteld. Op de achterkant van de zijluiken zijn de wapenschilden van Antoon van Hille en zijn vrouw Martine van Zevecote te zien. Vermoedelijk waren zij de opdrachtgevers. Antoon van Hille was rechter-commissaris in Gent en stond bekend als een overtuigd tegenstander van de reformatie.
Lees minder

Meer over dit werk

Kenmerken
Kunstenaar / maker Anonieme meester
Type olieverfschilderijen AAT
Categorie schilderingen AAT
Materialen
olieverf op paneel
olieverf , paneel
Afmetingen 124 x 46.4 cm
Locatie Te zien op zaal
Objectnummer S-100
Beschrijving
Onderwerpen religieuze symboliek AAT, landschappen
Trefwoorden Nieuwe Testament Iconclass, Christus Iconclass, Christus als volwassene Iconclass, publieke leven van Christus: vanaf zijn doopsel tot de Passie Iconclass, Christus als leraar (deel I): het verklaren van zijn leer; onderrichten ~ parabels en spreekwoorden Iconclass, zaligsprekingen en zegeningen van Christus Iconclass, zaligsprekingen van de bergrede Iconclass, zaligsprekingen van de bergrede als serie (Matteüs 5:3-12) Iconclass, zalig zijn de armen van geest Iconclass, zalig zijn zij die treuren Iconclass, zalig zijn de zachtmoedigen Iconclass, zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid Iconclass, zalig zijn de barmhartigen Iconclass, zalig zijn de zuiveren van hart Iconclass, zalig zijn de vredestichters Iconclass, zalig zijn zij die omwille van gerechtigheid vervolgd worden Iconclass, ladder Iconclass, aardbol (symbool van soevereiniteit; hemelbol met kruis) Iconclass, scepter, staf (symbool van soevereiniteit) Iconclass, kroon (symbool van soevereiniteit) Iconclass, muntstuk Iconclass, sieraden, juwelen Iconclass, muntstuk Iconclass, recipiënt in metaal: emmer, kruik, vat, ton, blik Iconclass, recipiënt in edelmetaal (zilverwerk) Iconclass, brood Iconclass, kruis ~ instrumenten van het Passieverhaal Iconclass, instrumenten van het Passieverhaal (DOORNENKROON) Iconclass, spuwen Iconclass, lijfstraffen in het openbaar Iconclass, slaan, geselen (in het openbaar) Iconclass, gekleed in vodden Iconclass, (publiek) gebed Iconclass, spijt Iconclass, wreedheid, gewelddadigheid; ‘crudeltà’ Iconclass, spreekwoorden, zegswijzen, enz. Iconclass, politieke karikaturen en satire Iconclass, engelen Iconclass, activiteiten van engelen (in de hemel) Iconclass, stadsgezicht en stadslandschap met door de mens gebouwde constructies Iconclass, huisvesting Iconclass, burgerlijke architectuur; gebouwen; huisvesting Iconclass, stedelijke huisvesting Iconclass, gezicht op een stad, stadspanorama, omtrek van een stad Iconclass, weerspiegeling (licht in het algemeen) Iconclass, rotsen Iconclass, tentoons Iconclass, obelisk, naald Iconclass, zeilboot, zeilschip Iconclass, engelen Iconclass, tetragrammaton (in Romeins of Hebreeuws schrift) ~ symbool van God de Vader Iconclass, de hemel voorgesteld in de lucht, met wolken (in concentrische cirkels) en licht Iconclass, Hemel (als een van de Vier Laatste Dingen) Iconclass, hemel, hemels paradijs, Nieuwe Aarde Iconclass, de soldaat; het leven van een soldaat Iconclass, symbolen van het Laatste Oordeel Iconclass, weegschaal Iconclass, bloemen: lelie Iconclass, kelk Iconclass, bedelaar Iconclass, schedel als vanitas-symbool Iconclass, vechten Iconclass, wapenschilden, heraldiek Iconclass, beschermingswapens: schild Iconclass, de Bijbel als boek Iconclass, zuil (van de geseling) ~ instrumenten van het Passieverhaal Iconclass, afzonderlijke instrumenten van het Passieverhaal (ZWEEP) Iconclass, naar boven kijken Iconclass, guirlande, bloemenkrans Iconclass, guirlande, krans (+ planten voor symbolisch gebruik) Iconclass, duivel(s) en demonen Iconclass, slangen: adder Iconclass, lagere engel(en) - GG - lagere engel(en) zonder vleugels Iconclass, pijl Iconclass, blinddoek Iconclass, bloemen: anjer Iconclass
Vlaamse Kunstcollectie - NL

Your browser doesn't meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the preferred browser.