De profeten Elisa, Jona en Obadja, uit de reeks Toneel ofte vertooch der Bybelsche historien

Public Domain

Kunstenaar(s) / maker(s)

Nicolaes II Visscher (uitgever)
,
Jan I Snellinck (naar)
,
Pieter Hendriksz. Schut (graveur (prentkunstenaar))
,
Nicolaes I Visscher (uitgever)

Datering

1659

Periode

17de eeuw
De profeten Elisa, Jona en Obadja staan naast elkaar in een landschap. Elisa heeft een tweekoppige vogel op de schouder staan en staat naast Naäman, die op Elisa's advies zich baadt in de Jordaan. Jona staat naast de vis, Obadja heeft drie broden en een kruik in zijn handen.

Meer over dit werk

Vlaamse Kunstcollectie - NL

Your browser doesn't meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the preferred browser.