De genezing van Naäman, uit de reeks Toneel ofte vertooch der Bybelsche historien

Public Domain

Kunstenaar(s) / maker(s)

Nicolaes II Visscher (uitgever)
,
Pieter Hendriksz. Schut (graveur (prentkunstenaar))
,
Nicolaes I Visscher (uitgever)

Datering

1659

Periode

17de eeuw
Naäman was de bevelhebber van het Aramese leger en leed aan huidvraat. De profeet Elisa raadde hem aan om zevenmaal te baden in de rivier de Jordaan om te genezen van zijn ziekte. Op de oever bevinden zich soldaten uit zijn gevolg.

Meer over dit werk

Vlaamse Kunstcollectie - NL

Your browser doesn't meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the preferred browser.