De kroning van Maria

Public Domain

Kunstenaar / maker

Anonieme meester (beeldhouwer)

Datering

1400 - 1499

Periode

15de eeuw
De reliëfs Het doopsel van Christus en De kroning van Maria zijn afkomstig uit Engeland. Beide stukken maakten vroeger deel uit van een albasten retabel. Al tijdens de veertiende eeuw werden de albastgroeven in de Midlands intensief geëxploiteerd. Het belangrijkste centrum voor de productie van beelden en retabels was Nottingham. Vanaf de vijftiende eeuw werd dit precieuze materiaal ook in…
Lees meer
De reliëfs Het doopsel van Christus en De kroning van Maria zijn afkomstig uit Engeland. Beide stukken maakten vroeger deel uit van een albasten retabel. Al tijdens de veertiende eeuw werden de albastgroeven in de Midlands intensief geëxploiteerd. Het belangrijkste centrum voor de productie van beelden en retabels was Nottingham. Vanaf de vijftiende eeuw werd dit precieuze materiaal ook in de rest van Europa meer en meer gebruikt. In de Engelse albasten komt het thema van de Drievuldigheid – God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest – vrij vaak voor, ook in verhalende voorstellingen, zoals Het doopsel van Christus en De kroning van Maria. Vader en Zoon kronen Maria met een driedubbele kroon waarop de Heilige Geest in de gedaante van een duif neerdaalt. Het verhaal van de kroning van Maria is ontstaan in de eerste eeuwen van het christendom. In de oorspronkelijke evangelies vinden we het niet terug. De voorstelling van Het doopsel van Christus is gebaseerd op het evangelie van Marcus. God de Vader in de hemel duidt Christus aan als zijn beminde Zoon. Naast Hem was vroeger de Heilige Geest, in de gedaante van een duif, te zien. Stijl en voorstellingswijze van beide reliëfs herinneren aan de Byzantijnse en Romaanse kunst.
Lees minder

Meer over dit werk

Vlaamse Kunstcollectie - NL

Your browser doesn't meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the preferred browser.