Portret van Rogerius De Jonghe

Auteursrechtelijke bescherming niet bepaald

Kunstenaar / maker

Pieter Pourbus

Datering

circa 1551 - circa 1575

Periode

16de eeuw

Collectie

Musea Brugge
Dit portret beeldt volgens de overleveringen Rogerius de Jonghe, een belangrijke Brugse Augustijnermonnik uit. Deze geestelijke overleed op 97-jarige leeftijd in het klooster van de Zwarte Zusters Augustinessen in Brugge. Het Groeningemuseum bezit naast dit portret van Rogerius ook een portret van hem op zijn doodsbed. Wanneer het uiterlijk van de geestelijke in beide schilderijen met elkaar wordt vergeleken, blijkt…
Lees meer
Dit portret beeldt volgens de overleveringen Rogerius de Jonghe, een belangrijke Brugse Augustijnermonnik uit. Deze geestelijke overleed op 97-jarige leeftijd in het klooster van de Zwarte Zusters Augustinessen in Brugge. Het Groeningemuseum bezit naast dit portret van Rogerius ook een portret van hem op zijn doodsbed. Wanneer het uiterlijk van de geestelijke in beide schilderijen met elkaar wordt vergeleken, blijkt dat dit portret in de derde kwart van de zestiende eeuw moet zijn ontstaan. Op de achterzijde van dit portret is de heilige Nicolaas van Tolentino afgebeeld. Hij is gekleed in een zwart Augustijner habijt en is herkenbaar aan de gouden ster en het boek waarin hij leest. Scharniersporen wijzen erop dat het schilderij niet op zichzelf heeft gestaan. Vermoedelijk was Rogerius de Jonghe afgebeeld in verering voor de maagd Maria die op het verloren gegane rechterluik was afgebeeld.
Lees minder

Meer over dit werk

Vlaamse Kunstcollectie - NL

Your browser doesn't meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the preferred browser.