De verwoesting van de tempel van Baäl, uit de reeks Toneel ofte vertooch der Bybelsche historien

Public Domain

Kunstenaar / maker

Nicolaes I Visscher (uitgever)

Datering

1659

Periode

17de eeuw
In de tempel van Baäl halen mensen de afgodsbeelden omver. Voor het altaar wordt de Baälspriester gedood met een hellebaard. De hogepriester Jojada kijkt met de zevenjarige koning Joas aan de hand toe.

Meer over dit werk

Vlaamse Kunstcollectie - NL

Your browser doesn't meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the preferred browser.