Het vertrek van de verloren zoon, uit de reeks Toneel ofte vertooch der Bybelsche historien

Public Domain

Kunstenaar / maker

Nicolaes I Visscher (uitgever)

Datering

1659

Periode

17de eeuw
De verloren zoon vertrekt met zijn bezittingen en zijn erfdeel uit zijn ouderlijk huis. Hij zit op een paard. Rond hem staan verschillende personages, onder wie zijn vader.

Meer over dit werk

Vlaamse Kunstcollectie - NL

Your browser doesn't meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the preferred browser.