Portret van François Étienne de Rosily-Mesros

Public Domain

Kunstenaar(s) / maker(s)

de Ligny (frères) (drukker)
,
Rosselin (uitgever)
,
Antoine Maurin (lithograaf)

Periode

19de eeuw
François Étienne de Rosily-Mesros (Brest 1748-Parijs 1832) was een Franse marinecommandant tijdens de Franse Revolutionaire Oorlogen en de Napoleontische Oorlogen.

Meer over dit werk

Vlaamse Kunstcollectie - NL

Your browser doesn't meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the preferred browser.