Lijst van onderwerpen die ‘het talent van de Britse kunstenaars waardig zijn'

Public Domain

Kunstenaar / maker

James Gillray (tekenaar)

Datering

1805

Periode

19de eeuw
Deze dubbelzijdige tekening door James Gillray is een zeldzaam werk gemaakt door één van de beste Britse satirische kunstenaars uit de 18de eeuw. Historisch hangt de tekening samen met grafisch werk van William Hogarth. Daarenboven vormt dit werk een interessante schakel tussen het werk van James Ensor en de Britse sociale en politieke satirische kunstenaars die hem zo sterk beïnvloedden…
Lees meer
Deze dubbelzijdige tekening door James Gillray is een zeldzaam werk gemaakt door één van de beste Britse satirische kunstenaars uit de 18de eeuw. Historisch hangt de tekening samen met grafisch werk van William Hogarth. Daarenboven vormt dit werk een interessante schakel tussen het werk van James Ensor en de Britse sociale en politieke satirische kunstenaars die hem zo sterk beïnvloedden, met name Thomas Rowlandson, Hogarth en Gillray zelf. Het werk dateert vermoedelijk van de laatste levensjaren van de kunstenaar. In 1894 maakt het toonaangevende Belgische tijdschrift L’art moderne gewag van het verband tussen Ensor en Gillray. Deze opinie deelt Emile Verhaeren wanneer hij over Ensor schrijft in 1908. De vader van Ensor was Brits en het is waarschijnlijk dat James Ensor satirisch werk van kunstenaars als Hogarth en Gillray ontdekte in zijn vaders uitgebreide bibliotheek en de vele 19de-eeuwse publicaties over het onderwerp die in omloop waren. Er zijn een aantal aspecten in het werk van Ensor die erg schatplichtig zijn aan de traditie van de Britse 18de-eeuwse satirische kunstenaars, zoals zijn belangstelling voor de gezichtsuitdrukking en de karikatuur, zijn fascinatie voor sociale en politieke onrust en de weergave van de menigte of van overbevolkte taferelen. Gillray in het bijzonder was getalenteerd om de menigte af te beelden en zijn straatscenes zijn vol met details zoals uithangborden, vlaggen, tekens en leuzen even goed als mensen opgeslorpt in allerhande activiteiten. Gillray en Ensor delen verder een grote interesse voor Napoleon, het onderwerp van deze tekening. Ging Gillray in zijn prentkunst zeer precies en gecontroleerd te werk, in deze tekening is zijn stijl bijzonder vrij.
Lees minder

Meer over dit werk

Vlaamse Kunstcollectie - NL

Your browser doesn't meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the preferred browser.