Portret van Diana Vernon

Public Domain

Kunstenaar / maker

Edouard Agneessens (schilder)

Datering

1876

Periode

19de eeuw
Edouard Agneessens behoorde tot een generatie Belgische portretschilders die zich rond het midden van de negentiende eeuw tegen de academische kunst gingen afzetten. Met zijn werk genoot hij ook buiten België bekendheid, onder meer in Oostenrijk en het Tsaristische Rusland. Kenschetsend voor zijn oeuvre is de spontane manier van schilderen en de natuurlijke eenvoud in de compositie en in de…
Lees meer
Edouard Agneessens behoorde tot een generatie Belgische portretschilders die zich rond het midden van de negentiende eeuw tegen de academische kunst gingen afzetten. Met zijn werk genoot hij ook buiten België bekendheid, onder meer in Oostenrijk en het Tsaristische Rusland. Kenschetsend voor zijn oeuvre is de spontane manier van schilderen en de natuurlijke eenvoud in de compositie en in de houdingen van zijn figuren. In het portret van Diana Vernon blijkt verder Agneessens’ voorkeur voor een warm en harmonisch koloriet.
Lees minder

Meer over dit werk

Vlaamse Kunstcollectie - NL

Your browser doesn't meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the preferred browser.