Project IIIF 2 WP4: IIIF-annotaties mogelijk maken

Doel van deze taak was te onderzoeken welke binnen IIIF de mogelijkheden waren om annotaties te maken, deze duurzaam op te slaan, er een geschiedenis aan te koppelen en deze doorzoekbaar te maken. Dit wordt geïllustreerd binnen de proefopstelling van een geautomatiseerde conditierapportage.
Jean Fouquet, Madonna omringd door serafijnen en cherubijnen
Jean Fouquet, Madonna omringd door serafijnen en cherubijnen, 1452, KMSKA - CC0, beeld artinflanders.be, foto Hugo Maertens
Demo conditierapportagetool VKC-KMSKA

Blijf op de hoogte van onze projecten

Auteursrecht

Teksten en afbeeldingen op deze website zijn vaak onderworpen aan het auteursrecht. Het ongeoorloofd kopiëren of hergebruiken ervan kan belangrijke juridische en financiële gevolgen hebben. Hou daarom steeds rekening met de hergebruiklicenties die we voorop stellen.

Cookies

Deze website gebruikt cookies.

Nee, ik wil hier meer over weten
Vlaamse Kunstcollectie - NL

Your browser doesn't meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the preferred browser.