Visienota 'Naar een slagkrachtige cultuursector in digitale tijden'

De visienota ‘Naar een slagkrachtige cultuursector in digitale tijden’ is het resultaat van een proces dat het Departement Cultuur, Jeugd en Media in opdracht van de minister van Cultuur doorliep. Cultuurconnect, meemoo en publiq gaven daarbij input en Digitaal Vlaanderen ondersteunde het proces. De tekst is een kader om de digitale transformatie van de cultuursector te stimuleren en te versnellen.
Pexels md abdul halim 2333293
Trefwoorden: beleid, digitalisering
Vlaamse Kunstcollectie - NL

Your browser doesn't meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the preferred browser.