Trefdag virtueel museum van Vlaanderen

Het concept voor het virtueel museum voor de geschiedenis en cultuur van Vlaanderen begint vorm te krijgen. Momenteel wordt het concept verder uitgewerkt met enkele interactieve prototypes.
Virtueel museum van Vlaanderen

Blijf op de hoogte van onze projecten

Vlaamse Kunstcollectie - NL

Your browser doesn't meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the preferred browser.