De Maagd van Gent (maquette)

Public Domain

Kunstenaar / maker

Charles Samuel (beeldhouwer)

Datering

1913

Periode

20ste eeuw
Maquette in gips van het bronzen beeld geschonken door het inrichtende comité van de Wereldtentoonstelling in Gent aan Joseph Casier, Emile-Louis Coppieters en Paul de Smet de Naeyer, commissarissen van de tentoonstelling.

Meer over dit werk

Vlaamse Kunstcollectie - NL

Your browser doesn't meet the minimum requirements to view this website. The browsers below are compatible. If you do not have one of these browsers, click on the icon to download the preferred browser.