Skip Navigation Links

We zouden zoveel meer voor u willen doen

De Vlaamse Kunstcollectie vzw ondersteunt de actie van de belangenbehartiger OCE (Overleg Cultureel Erfgoed) en het Vlaams Museumoverleg naar aanleiding van de structurele subsidieronde 2019-2023. 

De actie pleit voor een stijging van het budget voor de cultureel-erfgoedsector. Onder de noemer 'We zouden zoveel meer voor u willen doen' verspreiden diverse cultureel-erfgoedactoren - musea, archieven erfgoedbibliotheken, erfgoedcellen en dienstverlenende organisaties - dezelfde boodschap. Met de campagne, die tot 21 september loopt, kaarten de initiatiefnemers de onderfinanciering van de erfgoedsector aan bij iedereen die de sector genegen is. 

Bekijk de campagnewebsite.

 

 

Onze website maakt gebruik van cookies om uw taalkeuze te registreren, de vlotte werking van onze website te garanderen en om anonieme statistieken bij te houden via Google Analytics.