Skip Navigation Links

Museumbulletin Virtuoos maniërisme

De Brugse collectie van prenten en tekeningen – traditioneel bekend als het Steinmetzkabinet – is qua omvang en qua diversiteit de grootste deelcollectie van het Groeningemuseum in Brugge. Omdat werken op papier niet permanent tentoongesteld worden vanwege van hun grote lichtgevoeligheid, is deze collectie bij het publiek minder bekend dan de referentiecollectie schilderijen.

Sinds meer dan een decennium worden werken uit deze verzameling via tentoonstellingen en tijdelijke collectiepresentaties aan het publiek voorgesteld op de benedenverdieping van het Arentshuis en soms in de kabinetten van het Groeningemuseum. Naast enkele belangrijke bruikleententoonstellingen (De eeuw van Titiaan (2003) en Stradanus (2008)) en de tweejaarlijkse Europese Grafiekbiënnale, waren er ook kleinere presentaties.

De belangrijke collectie tekeningen van de neoclassicisten werd niet alleen tijdens de expo Joseph Benoît Suvée en het neoclassicisme in Brugge en Enschede getoond, maar figureerde ook prominent in Luc Tuymans’ expositie Het verboden rijk in het Brusselse BOZAR en het prestigieuze Palace Museum in Beijing. Een expo met prenten gewijd aan Albrecht Dürer was te zien in het Arentshuis en een andere presentatie behandelde prenten van Rembrandt en zijn tijd.

De kunsthistorici Virginie D’haene en Evelien de Wilde zijn betrokken bij de werking van het Vlaams onderzoekscentrum voor de kunst in de Bourgondische Nederlanden en spitsen zich toe op teken- en prentkunst. Door hun komst is de publieke ontsluiting van de collectie tekeningen en prenten in een stroomversnelling terechtgekomen met exposities over de prentkunst van Jacques Callot, over de grafiek naar Rubens en de Vlaamse barokschilders en de passieprenten van Stradanus.

In een extra nummer van het museumbulletin leggen zij een catalogus voor van een van de indrukwekkendste deelcollecties van het Steinmetzkabinet: de prenten van Hendrick Goltzius (1558-1617). Manfred Sellink (Directeur Musea Brugge), specialist van de prentkunst uit de Lage Landen, schreef een kunsthistorische situering van de Haarlemse prentkunst in de 16e eeuw.

Het extra nummer van het Museumbulletin werd uitgegeven naar aanleiding van de collectiepresentatie Virtuoos maniërisme. Prenten van Hendrick Goltzius en tijdgenoten uit het Groeningemuseum (Arentshuis, 21 juni 2014 – 19 oktober 2014).

Het Museumbulletin is te koop in de museumshop van het Groeningemuseum (Dijver 12, 8000 Brugge)

(Nieuwsbericht 25 september 2014)

Onze website maakt gebruik van cookies om uw taalkeuze te registreren, de vlotte werking van onze website te garanderen en om anonieme statistieken bij te houden via Google Analytics.