Skip Navigation Links

Musea beheren omvangrijke collecties. In hun registratiesystemen worden kunstwerken of artefacten uitvoerig beschreven. Daarbij wordt heel wat informatie gegenereerd: een inhoudelijke beschrijving, het toekennen van allerhande classificaties, bruikleengegevens, biografische gegevens van de kunstenaar, ... Dat alles vaak volgens internationale standaarden. Identificatie van een kunstwerk is een belangrijke voorwaarde om dit mogelijk te maken. Het unieke object- of inventarisnummer dat een registrator toekent aan een werk laat toe om al die gegevens te koppelen aan het object.

De technologische evolutie maakt het mogelijk om de collectiegegevens uit de registratiesystemen toegankelijk en herbruikbaar te maken voor de buitenwereld. Uitwisseling van data tussen databanken via het internet maakt het mogelijk om de collectie te contextualiseren voorbij de muren van de eigen instelling. Zo zouden hergebruikers via overkoepelende toepassingen een exhaustief overzicht van een bepaalde tijdsperiode uit het oeuvre van een kunstenaar kunnen opvragen. Om dit mogelijk te maken is een systeem van ondubbelzinnige, persistente - of onveranderlijke - identificatie van objecten, personen, concepten, ... noodzakelijk. Eenzelfde nummer, de ene keer gebruikt door het Museum voor Schone Kunsten in Gent, de andere keer door het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen, verwijst niet noodzakelijkerwijs naar hetzelfde werk, dezelfde kunstenaar of dezelfde iconografie.

Een technologie die aan de basis van het web ligt, is de oplossing voor dit probleem. Een URL (Uniform Resource Locator) is een webadres waarnaar je kan surfen op het web. Een URL verwijst niet alleen op unieke wijze naar websites en pagina’s op het web, je kan ze ook inzetten om op onafhankelijke en ondubbelzinnige wijze te refereren naar een kunstwerk, een persoon of een classificatie. Zo verwijst de URL http://kmska.be/collection/work/id/1856 naar ‘De Intrige’ van James Ensor. Dit principe noemen we persistente identificatie. De URL blijft, zolang het kunstwerk eigendom is van het KMSKA, en ongeacht welke informatie aan het kunstwerk wordt toegevoegd, onveranderlijk.

PACKED vzw, een organisatie gespecialiseerd in Erfgoed en digitalisering, lanceerde in 2013 een project om persistente identificatie te introduceren bij 7 musea waaronder de VKC- partnermusea (Groeningemuseum, MSKGent, KMSKA). In de registratiesystemen van deze musea werden de identificatiegegevens gekoppeld aan de beschrijvingen niet alleen genormaliseerd. Ze werden ook omgezet in persistente of onveranderlijke URL’s. Deze URL’s kunnen refereren naar het inventarisnummer van het kunstwerk, afbeeldingen van het kunstwerk, de kunstenaar, de objectnaam, de datering en de bewaarinstelling. In een eerste fase werden 34.000 werken voorzien van een persistent webadres, naast hun oorspronklijk inventarisnummer. In een tweede fase wordt onderzocht wat het potentieel is om ook aan evenementen of gebeurtenissen in de levensloop van een kunstwerk (moment van vervaardiging, verwerving, restauratie, tentoonstelling,...) persistent te identificeren.

De laatste fase van het project voorziet de publicatie van de persistente identificatiegegevens op Wikidata (wikidata.org). Deze overkoepelende kennisbank is een project van de Wikimedia Foundation en bedoeld om Wikipedia van geautoriseerde content te voorzien. Zo leggen we een rechtstreekse en automatische link tussen informatie bewaard in onze registratiesystemen en artikels gepubliceerd op Wikipedia. Via deze operatie wordt de online visibiliteit van de collectie van de VKC-musea verder verbeterd.

Meer info? Contacteer Matthias Vandermaesen

     

(Nieuwsbericht 10 novermber 2015)

Onze website maakt gebruik van cookies om uw taalkeuze te registreren, de vlotte werking van onze website te garanderen en om anonieme statistieken bij te houden via Google Analytics.