Skip Navigation Links

Nieuwe collectiepresentatie M - Museum Leuven

Sinds de start van de zomer presenteert M – Museum Leuven zijn collectie op een radicaal andere manier, weg van de stereotiepe choreografie. Vijf maanden lang werkte het museumteam aan de vernieuwde opstelling van de collectie.

Oude en hedendaagse kunst in wisselende collectiepresentaties

Eén van de zaken waarin M verandering wilde brengen, was het gegeven dat in een museum met een collectie met 52.000 kunstwerken, slechts een fractie zichtbaar is. Enorm veel werken verlaten het depot nooit. Door met kortlopende collectiepresentaties te werken (naargelang het presentatiedeel maximaal 1 tot 4 jaar), moet daaraan verholpen worden. Zo heropende het museum met zes collectiepresentaties in een nieuwe scenografie: De kracht van beelden, Verzamelen is een kunst, Meesters in beeld, Alles voor de vorm, Kalenderwijzerplaat en Grenzeloos gastvrij.

M – Museum Leuven staat bekend om het combineren van oude en hedendaagse kunst, maar daar gaat het nu nog een stuk verder in. Peter Carpreau, conservator Oude Kunst: ‘Een piëta uit de 14de eeuw. Een 17de-eeuws schilderij. Een 19de-eeuws beeldhouwwerk. Een 21ste-eeuws conceptueel werk. Waarom zouden die elk in een eigen hokje moeten blijven? In M kunnen ze voortaan gerust bij en naast elkaar. Want samen vertellen ze misschien een veel scherper of bevattelijker verhaal dan apart. M heft de klassieke schotten op tussen oude en hedendaagse kunst.’

Het museum als labo

Voor M is een museum een laboratorium bij uitstek. Het is een plek waar wetenschappelijke inzichten getoetst kunnen worden, zoals bijvoorbeeld in het onderzoek naar ‘kijk-DNA’ in samenwerking met de KU Leuven. Bij een testgroep van meer dan 100 personen werd nagegaan hoe ze naar kunst kijken en wat ze effectief zien. Met die bevindingen ging M aan de slag. De bezoeker ontdekt tijdens zijn museumbezoek niet enkel de werken, maar ook het mechanisme van het menselijke kijken en zijn persoonlijke ‘kijk-DNA’.

Beeldgeletterdheid

Het beeld was nooit zo belangrijk als nu. Het is dan ook vanzelfsprekend dat een museum bij die beeldcultuur stilstaat. Tot nu toe hield M vast aan de eerder klassieke aanpak, met een wandlabel als eerste kennismaking en uitvoerige toelichtingen in catalogi en andere publicaties voor wie zich wil verdiepen. Peter Bary, Directeur van M-Museum Leuven, vindt dat het anders kan: ‘In een maatschappij die wordt gedomineerd door beelden, wil M de bezoeker anders laten kijken: kritisch kijken, in de diepte kijken, … De dialoog met de bezoekers en het stimuleren van beeldgeletterdheid staan centraal. Daarin schuilt volgens ons de maatschappelijke rol van een museum in de 21ste eeuw. En daarmee blijven we relevant voor de toekomst.’ 

Om die reden voorzag het museum vraaglabels, voellabels, audioguides, een nieuwe app, video’s en interactieve beeldschermen. Het museum wil niet langer vertellen wat de bezoeker moet zien, maar hoort graag wat de beelden aan de bezoeker te vertellen hebben en wat de bezoeker effectief gezien heeft.

Meer info: 

Website M - Museum Leuven

(Nieuwsitem 31 augustus 2017)

Onze website maakt gebruik van cookies om uw taalkeuze te registreren, de vlotte werking van onze website te garanderen en om anonieme statistieken bij te houden via Google Analytics.