Skip Navigation Links

Tine Robbe (1990) trad in augustus in dienst als adjunct dataconservator bij de Vlaamse Kunstcollectie (VKC). Tine Robbe behaalde een master beeldende kunsten aan Sint-Lucas in Gent en een postgraduaat informatie- en bibliotheekwetenschap aan de Universiteit Antwerpen.

In 2013 ontwikkelde de VKC het plan om de kwaliteit van de digitale collecties van haar partnermusea te verbeteren. Een sleutelelement is de ontwikkeling van een datahub (Arthub Flanders) en de implementatie van een bijhorende overkoepelende architectuur die musea toelaten om geautomatiseerd gegevens en kennis uit te wisselen met het oog op hergebruik in innovatieve digitale toepassingen.

Tine Robbe zal naast de digitale dataconservator van de VKC werken en zal onder meer technische ondersteuning bieden bij het verder uitbouwen van de digitale architectuur van de VKC.

Mailadres: tine.robbe@vlaamsekunstcollectie.be

(Nieuwsbericht 30 augustus 2017)

 

Onze website maakt gebruik van cookies om uw taalkeuze te registreren, de vlotte werking van onze website te garanderen en om anonieme statistieken bij te houden via Google Analytics.