Skip Navigation LinksHOME > agenda


Tentoonstellingen

vrijdag 8 december 2017 - zondag 8 april 2018
Edgard Tytgat. Herinnering aan een geliefd venster
Tentoonstellingen - M - Museum Leuven

Herinnering aan een geliefd venster

Edgard Tytgat (°1879, Brussel) trok in zijn schilderijen en grafiek alle visuele registers open om mythes, volkslegendes of sprookjes te vertellen. Net zoals de cineasten van zijn tijd, verbeeldde hij een wereld vol fantasie, absurditeit en humor. M brengt de ‘sprookjes’ van Tytgat opnieuw tot leven en toont een grote waaier aan werken uit museale en privécollecties.

Edgard Tytgat

Doorheen zijn carrière schilderde de Brusselse kunstenaar Edgard Tytgat bijna vijfhonderd doeken en vervaardigde hij duizenden aquarellen, houtsneden, etsen en tekeningen. Hij behoorde tot de kunstenaarsgroep rond het tijdschrift Sélection, maar toch is zijn werk niet in een bepaalde stroming te plaatsen. Zo kan je geen duidelijke periodes in zijn werk afbakenen en ontbreekt een duidelijke chronologische evolutie. Zijn eerste werken kunnen als impressionistisch worden beschouwd, terwijl later werk als expressionistisch of naïef wordt omschreven.

Eén ding staat vast: Tytgat was een verhalenverteller. In één beeld ontspint zich een veelheid aan scenario’s. Die rijkdom aan motieven zet de tentoonstelling Herinnering aan een geliefd venster - zestig jaar na zijn dood - in de kijker. Zo toont M naast een grote selectie olieverfschilderijen ook nooit eerder vertoond archiefmateriaal met video, dagboeken en kortverhalen.

Een bitterzoete wereld

De wereld van Tytgat is bitterzoet. Zijn werken baden in een sfeer van kinderlijke fantasieën, erotiek, en verloren onschuld. Het alledaagse leven en de gebeurtenissen uit zijn eigen omgeving zijn een grote inspiratiebron. Zo figureren zijn echtgenote Maria of zijn goede vriend Rik Wouters vaak in zijn werk. Maar ook het meer volkse aspect komt naar voren zijn in zijn muziek-, circus-, en variététaferelen. Hij kent tevens zijn kunstgeschiedenis en grijpt in zijn werken terug naar die klassieke thema’s.

Cinematografische stijl

Cineast en co-curator Gust Van den Berghe zag in het werk van de Zweedse regisseur Roy Andersson een beeldtaal die sterk lijkt op de narratieve stijl van Tytgat. Door het werk van Anderson te confronteren met Tytgat versterken beide werelden elkaar.

Curatoren: Peter Carpreau en Gust Van den Berghe


Meer info : M - Museum Leuven
zaterdag 25 november 2017 - zondag 20 mei 2018
De tegenspraak van het modernisme
Tentoonstellingen - Mu.ZEE Oostende

De tegenspraak van het modernisme is een experimenteel beeldverhaal met een kritische kunsthistorische boodschap. Waarom wordt een kunstenaar als Pierre-Louis Flouquet, een spilfiguur in de Belgische abstracte avant-garde, zelden naast een expressionistisch kunstenaar als Hubert Malfait getoond? Waarom kan een werk van Constant Permeke niet naast een schilderij van Jozef Peeters hangen?

De kunst botst en dat past niet in de menselijke reflex tot categorisering. Avant-garde drijft nochtans op verzet en wederwoord. Tegenspraak betekent ook gespannen dialoog. Modernisme is een verhaal met meerdere uitwegen, Mu.ZEE interesseert zich in de avant-gardistische kruispunten. Deze tentoonstelling ambieert een breed overzicht waarin artistieke verschillen in stijl, ambitie en persoonlijkheid gecounterd worden door compositorische en thematische gelijkvormigheden.


Meer info : Mu.ZEE/ Permekemuseum
zaterdag 28 oktober 2017 - zondag 18 maart 2018
RECALL SCULPTURE. Beelden uit de collectie van het KMSKA
Tentoonstellingen - Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

RECALL SCULPTURE is een tentoonstelling van kleinsculpturen uit de jaren 1950 tot 1970. De werken komen uit de collectie van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA). Ze werden aangekocht tijdens de Biënnales die het Middelheimmuseum organiseerde tussen 1953 en 1989.

De 41 kleinsculpturen getuigen van de hernieuwde creatieve en artistieke en creatieve vrijheid bij naoorlogse kunstenaars. Figuratief, abstract of informeel, zwaarbeladen of juist vederlicht, binnen of buiten een stroming, als reactie op de samenleving of net los van elke referentie: de tentoongestelde kleinsculpturen zijn vooral een voorbode van de hedendaagse kunst.

De werken van ondermeer Pietro Consagra (1920-2005), Arnoldo Pomodoro (°1926), Francesco Somaini (1926-2005), Elisabeth Schaar (1908-1975), Bernhard Heiliger (1915-1995) en Marino Marini (1901-1980) komen in het Middelheimmuseum perfect tot hun recht. Én - op een bepaalde manier - komen ze er ook voor even weer thuis.

Kruisbestuiving

Op 1 juni 1950 opent in het Antwerpse Middelheimpark de Internationale tentoonstelling van Beeldhouwkunst 1900-1950. Die vormde de basis voor het openluchtmuseum zoals we het vandaag kennen. Vanaf 1953 organiseerde het kersverse Middelheimmuseum tweejaarlijkse ‘internationale tentoonstellingen van beeldhouwkunst’, de Middelheimbiënnales.

Voor het KMSKA zijn de biënnales een belangrijke bron van informatie en inspiratie. In de loop van de diverse edities koopt het museum een veertigtal sculpturen van klein formaat. Uit zijn eigen geeft het bovendien enkele grote sculpturen in langdurige bruikleen aan het openluchtmuseum. Iconische werken als Het zotte geweld van Rik Wouters en Balzac van Auguste Rodin. Parels die tot op vandaag tot de topstukken van het Middelheim behoren.

De curator van de tentoonstelling is Greta Van Broeckhoven, conservator 20ste eeuw, KMSKA.


Meer info : KMSKA
zondag 22 oktober 2017 - zondag 15 april 2018
Het Vlot. Kunst is (niet) eenzaam / The Raft. Art is (not) Lonely
Tentoonstellingen - Mu.ZEE Oostende

22 oktober 2017 opende de opvolger van De Zee - salut d’honneur Jan Hoet (2015): in de tweede editie van deze driejaarlijkse internationale tentoonstelling staat ‘ het vlot’ centraal. Het Vlot. Kunst is (niet) eenzaam / The Raft. Art is (not) Lonely gaat over het vaartuig en de vervoering van kunst.

De kunstenaar Jan Fabre werd begin dit jaar gevraagd als curator van deze nieuwe editie, een uitdaging die hij vol enthousiasme aangaat! Joanna De Vos zal het project co-cureren.

Het vlot is een tentoonstelling en een gesprek met Oostende, de stad aan zee met een geschiedenis en een parfum. Verspreid over verschillende locaties van de Belgisch badstad vertrekt de dramaturgie van de tentoonstelling in Mu.ZEE vanuit het grondig onderzoek naar het Vlot van Medusa (1818) van Théodore Géricault en het utopische vlot van Jan Fabre Kunst is (niet) eenzaam (1986).


Meer info : Mu.ZEE Oostende
zaterdag 21 oktober 2017 - woensdag 28 februari 2018
Van Bosch tot Tuymans: een vitaal verhaal
Tentoonstellingen - Museum voor Schone Kunsten Gent

Tien jaar na de renovatie van het museumgebouw schrijft het MSK Gent dit najaar een nieuw verhaal. Met de volledige herinstallatie van onze vaste collectie kijken we vandaag met een nieuwe blik naar de kunst van de middeleeuwen tot vandaag. Er komt o.a. een nieuw parcours, tal van ongeziene werken worden voor het eerst aan het publiek getoond, en drie actuele kunstenaars laten hun eigen sporen achter. Vanaf zaterdag 21 oktober stellen we het resultaat voor aan het publiek!

Een transhistorische aanpak

Voor de herinrichting kiest het museum resoluut voor een transhistorische aanpak. Kunstwerken uit verschillende periodes communiceren met elkaar en met de bezoekers. Met dit soort van dialogen bewijst het museum hoe ideeën bewegen doorheen de tijd. Want de vragen die mensen via kunst hebben willen beantwoorden, waren vroeger niet zoveel anders dan vandaag…

Zo ontmoeten landschappen en menselijke figuren elkaar in de salonzalen, om de evolutie van de 19de-eeuwse Belgische en Europese kunst te illustreren, en komen er zalen rond het artistieke leven tijdens de Eerste Wereldoorlog, of het gezinsleven. Ook in elders worden ‘oud’ en ‘modern’ met elkaar geconfronteerd, om de continuïteit van de beeldende kunst sinds de middeleeuwen te accentueren.

Belgische en internationale topwerken

Andere hoogtepunten worden de nieuwe zalen gewijd aan de kunst uit Sint-Martens-Latem en de Leiestreek, het Belgische en internationale expressionisme, de abstracte kunst van de jaren 1920 en het surrealisme. Deze Belgische en internationale collectie heeft een moderniteit die nog te weinig bekend is bij het brede publiek.

Publiekslievelingen James Ensor, Théo Van Rysselberghe en George Minne krijgen voortaan hun eigen ruimte. En vanaf oktober wordt ook een bijzondere reeks aanwinsten voor het eerst aan het publiek getoond. Hieronder absolute meesterwerken, zoals een aquarel van Léon Spilliaert, een gipsen beeld van Auguste Rodin en abstracte schilderijen van Pierre-Louis Flouquet en Jules Schmalzigaug.

Een grote groep nieuwe werken is afkomstig uit de legaten De Blieck. Die bevatten meer dan twintig schilderijen en beeldhouwwerken uit de Leiestreek, waaronder Emile Claus, Valerius De Saedeleer, George Minne en Gustave Van de Woestyne. Het zijn stuk voor stuk onbekende topwerken, die 50 jaar in privéverzamelingen doorbrachten.

Oud ontmoet nieuw

Maar het jaar 1950 is geen eindpunt voor het MSK, ook al vormt het midden van de 20ste eeuw het symbolische eindpunt van haar kerncollectie. Het museum waaruit ooit het S.M.A.K. ontstond, heeft een lange traditie van samenwerking met actuele kunstenaars. Bij de herinstallatie gaan drie hedendaagse kunstenaars in dialoog met de historische collectie.

Luc Tuymans (°1958), die hier in 1990 zijn eerste grote publiekstentoonstelling hield, schildert op één van museummuren voor het eerst in zijn carrière een fresco.

Patrick Van Caeckenbergh (°1960) creëert in de Noord-Nederlandse zalen een curieuze wonderkamer.

En Ria Verhaeghe (°1950) toont in de laatmiddeleeuwse zalen haar 'Vertikals', die met hun houten drager en bladgoud doen denken aan onze Vlaamse primitieven.


Meer info : MSK Gent
vrijdag 20 oktober 2017 - zondag 25 februari 2018
William Kentridge. Smoke, Ashes, Fable
Tentoonstellingen - Musea Brugge

Sinds zijn internationale debuut op de DOCUMENTA X in 1997, verwierf de Zuid-Afrikaanse kunstenaar William Kentridge (° 1955) wereldwijde faam. Hij is voornamelijk bekend om zijn tien animatiefilms, getiteld Drawings for Projection. Tot de verbazingwekkende gediversifieerde werken van Kentridge behoren meesterlijke tekeningen, prenten, wandtapijten, beeldhouwwerken, lezingen en operaproducties.

Deze tentoonstelling toont uitzonderlijke kunstwerken, speciaal gerealiseerd door Kentridge voor het Sint-Janshospitaal in Brugge, een 850 jaar geleden gestichte zorginstelling en nog één van de oudste bewaarde van Europa. Opgebouwd rond de thema's van trauma en genezing is de blikvanger op deze tentoonstelling de video installatie van Kentridge More Sweetly Play the Dance, een hedendaagse interpretatie van de Dodendans uit de middeleeuwen.

Door de ontstane dialoog tussen de tentoongestelde kunstwerken en de opmerkelijke ziekenhuisomgeving, wordt kunst een krachtig werkinstrument om de verschillende lagen van de geschiedenis met elkaar te verenigen.


Meer info : Sint-Janshospitaal
vrijdag 22 september 2017 - zondag 27 mei 2018
Over de grens. Middeleeuwse beeldhouwkunst uit de Lage Landen
Tentoonstellingen - M - Museum Leuven

Middeleeuwse beeldhouwkunst uit de Lage Landen

De beeldhouwkunst beleefde in de middeleeuwen haar hoogtepunt in de Lage Landen. Brabantse en Vlaamse snijders blonken uit in hun vak en beheersten de kunst om een verhaal in beeld te brengen. Toch is er bijzonder weinig gekend van deze rijke cultuur. Daar brengt M verandering in met de onderzoekstentoonstelling Over de grens. Middeleeuwse beeldhouwkunst uit de Lage Landen.

Akense topstukken reizen naar M

Speciaal voor de tentoonstelling werd één van de grootste Duitse beeldhouwkunstcollecties naar Leuven gehaald. Bijna 100 beelden van het Suermondt-Ludwig-Museum in Aken worden voor het eerst buiten Duitsland getoond en zullen pronken naast 18 werken uit de M-collectie. De tentoonstelling geeft zo een uitgebreid overzicht van laatgotisch (1350-1550) meesterschap in de Lage Landen.

Paspoort van een beeld

Deze onderzoekstentoonstelling brengt retabels, heiligenbeelden, versierde sculpturen, ivoor en reliekbustes samen die vermoedelijk in de Nederlanden gemaakt werden. Maar hoe kun je deze beelden identificeren? Wie maakte ze? Wie waren de opdrachtgevers? Doordat veel sculpturen en bronnenmateriaal verloren is gegaan, blijven die vragen soms onbeantwoord. Vaak worden ze dan per stad of regio gegroepeerd als ‘Brabant’, ‘Zuidelijke Nederlanden’. Toch is die ordening niet altijd sluitend. De tentoonstelling breekt daarom een lans voor een andere aanpak. Een methode waarbij elk beeld een paspoort kan hebben dat uit verschillende kenmerken bestaat. Zo heeft een beeld meer te vertellen dan enkel de stad of regio waar het geproduceerd werd.

113 stukken, 200 jaar beeldhouwkunst

95 Akense topstukken zullen uitzonderlijk naast 18 werken uit de M-collectie pronken. Zo zie je onder meer werk van Jan Borman, de Meester van Elsloo, Jan van Steffeswert, Hendrik Roesen, de Meester I.T., de Meester van de Vijfpuntige Ster, de Meester van de Stenen Vrouwenkop en Meester Balthasar. Een van de hoogtepunten is het Petrusretabel uit Opper-Gerle. Het is niet alleen uitzonderlijk omwille van zijn omvang maar ook de gedetailleerde uitwerking van de vele figuren springt in het oog.

Curatoren: Marjan Debaene & Peter Carpreau

Een initiatief en onderzoek van ARDS, expertisecentrum voor middeleeuwse beeldhouwkunst, in samenwerking met het Suermondt-Ludwig-Museum in Aken. Bij de tentoonstelling verschijnt een bestandscatalogus die te verkrijgen is in het Duits.

In samenwerking met de stad Aachen. De catalogus kwam tot stand met de steun van Peter und Irene Ludwig Stiftung.


Meer info : M - Museum Leuven
vrijdag 7 juli 2017 - zondag 25 februari 2018
Bruegelland XL
Tentoonstellingen - Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

Pieter Bruegel de oude is al eeuwenlang een bron van inspiratie voor tal van Vlaamse kunstenaars. De tentoonstelling Bruegelland in het Stedelijk Museum in Lier gaat na hoe groot zijn invloed was op de schilders die na hem kwamen.

Focus 6: Bruegelland XL

Het sluitstuk van dit Bruegelproject kreeg als titel Bruegelland XL en toont de meest volledige selectie van schilderijen uit de collecties van het KMSKA en het Stedelijk Museum Lier die een link hebben met Pieter Bruegel I. Het resultaat is een nieuwe en frisse presentatie, een bonte afwisseling van kleurrijke verhalen.

Landschappen in alle seizoenen, spreekwoordenschilderijen, historiestukken, kinderspelen, kermissen en feesten, moraliserende scènes: alles heeft een plaats gekregen in deze tentoonstelling. Bruegelland XL neemt je mee langs druk bevolkte schilderijen waarop zo veel te zien is dat het bijna zoekplaatjes lijken, maar ook langs intieme tafereeltjes die getuigen van intens en hoogst persoonlijk schilderplezier.

Bruegelland XL is een uitgelezen kans om het werk van de artistieke erfgenamen van Pieter Bruegel I met andere ogen te bekijken. Met kunst van o.a. Permeke, Gustave Van De Woestyne, Jean Brusselmans,…

Deze tentoonstelling is een samenwerking tussen het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen en de Stedelijke Musea Lier.

Praktisch

Waar: Stedelijk Museum Wuyts-Van Campen en Baron Caroly, Florent Van Cauwenberghstraat 14, Lier

Website

 


Meer info : KMSKA
vrijdag 22 april 2016 - woensdag 31 oktober 2018
Metafloristiek
Tentoonstellingen - Museum voor Schone Kunsten Gent

De Zwitserse kunstenaars Gerda Steiner (1967) en Jörg Lenzlinger (1964) staan vooral bekend voor hun grandioze installaties, waarin ze planten, takken en voorwerpen met elkaar verweven. Ze maken denkbeeldige natuurlandschappen die eruit zien alsof alle onderdelen op een volstrekt organische manier met elkaar vergroeiden.

Wegdromen in een denkbeeldige natuur

Ter gelegenheid van de Floraliën creëren ze ook in het MSK zo’n denkbeeldig landschap. Met hun installaties tasten de kunstenaars de grenzen af tussen tussen droom en werkelijkheid. Ze tonen het resultaat van een denkbeeldige evolutie, waarin alle aspecten van de realiteit spontaan met elkaar verweven worden. Een web van metalen draden en takken vergroeit tot een natuurlijke kristalstructuur, terwijl eigenaardige zwammen lijken op te groeien uit plassen vloeibare meststof.

Door bezoekers tussen hun installatie te laten lopen, willen Steiner en Lenzlinger niet meer – en ook niet minder – dan hen te laten dromen over meer dan de zichtbare realiteit. De kunstenaars nodigen iedereen dan ook uit om zelf even te vergroeien met hun wildernis.

 


Meer info : MSK Gent
zondag 8 september 2013 - maandag 31 december 2018
Atelierflat Jozef Peeters open voor publiek
Tentoonstellingen - Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

Vanaf zondag 8 september, op Open Monumentendag, stellen het Letterenhuis en het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) de atelierflat van Jozef Peeters open voor het publiek. Peeters was een van de eerste abstracte kunstenaars in België. Met zijn vrouw en twee kinderen bewoonde hij vanaf 1924 een klein hoekappartement met vier kamers op de De Gerlachekaai in Antwerpen, dat hij ook als atelier gebruikte en omtoverde tot een driedimensionaal schilderij. Hij gaf iedere kamer met geometrische kleurvlakken een eigen sfeer en ontwierp en beschilderde zijn eigen meubilair. Dit unieke ensemble werd na Peeters’ overlijden in 1960 door dochter Godelieve gekoesterd en bewaard. In 2009 legateerde zij het aan de stad Antwerpen, die zorg draagt voor het behoud en beheer ervan en de voorbereidingen trof voor de nu aanstaande publieksopenstelling.

53 jaar na het overlijden van de kunstenaar Jozef Peeters (1895-1960), stellen het Letterenhuis en het KMSKA zijn atelierflat open voor het publiek. De modernistische schilder, graficus en interieurontwerper was een van de eerste abstracte kunstenaars van België. Vanaf Open Monumentendag, zondag 8 september, kan het publiek een kijkje nemen in zijn appartement.

Jozef Peeters en zijn vrouw Pelagia Pruym betrokken de flat in 1924. Een jaar later werd dochter Godelieve geboren en nog een jaar later zoon Maarten. Eind jaren twintig beschilderde Peeters alle muren, plafonds, deuren en het door hem zelf ontworpen meubilair in de kleine flat, die ook als zijn atelier dienstdeed. Zijn modernistische, constructivistische opvattingen vertaalde hij in een abstract geometrische compositie in prachtige gedempte kleuren, met een eigen sfeer voor elke ruimte. Peeters toverde de flat hiermee om tot een uniek kunstwerk.

Na het overlijden van haar moeder in 1955 en vader in 1960, heeft dochter Godelieve Peeters (1925-2009) het appartement bewoond en in stand gehouden. Zij heeft er voortdurend voor geijverd om Peeters’ werk onder de aandacht te houden en vermaakte in 2009 haar volledige nalatenschap aan de stad Antwerpen: het interieur met originele kunstwerken, archief, meubelen en gebruiksvoorwerpen van het in vrijwel ongewijzigde staat bewaarde appartement. Voorwaarde was dat ‘het kunstzinnig publiek’ de atelierflat op gezette tijden zou kunnen bezoeken. In 2011 heeft de stad Antwerpen, met een collegebesluit, het appartement via de AG Vespa in erfpacht genomen van de eigenaar van het pand, sociale huisvestingsmaatschappij CV De Ideale Woning. Na conservatie door en in coördinatie met de dienst Collectiebeleid/Behoud en Beheer van Musea en Erfgoed Antwerpen, stellen het Letterenhuis en het KMSKA de flat vanaf zondag 8 september, Open Monumentendag 2013, open voor het publiek. Bezoekers krijgen een rondleiding in het appartement en uitleg over de kunstenaar en de plaats van zijn werk in de kunstgeschiedenis.

Praktisch:

Openstelling atelierflat Jozef Peeters

  • Individuele bezoekers (max. 10 personen): elke eerste en derde zaterdag van de maand. Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Tickets kosten 5 euro en boek je via www.kmska.be.
  • Groepsbezoeken (max. 10 personen): elke donderdag. Gidsbeurten vraag je aan via +32 (0)3 224 95 61 of de website. Een rondleiding kost 50 euro en kan je reserveren via www.kmska.be
  • Atelierflat Jozef Peeters, De Gerlachekaai 8, 2000 Antwerpen
  • Een initiatief van de stad Antwerpen, gecoördineerd door het Letterenhuis en het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA)

Meer info : KMSKA
zondag 4 september 2011 - maandag 31 december 2018
Moderne kunst uit het interbellum
Tentoonstellingen - Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

Nog tot eind 2017 kan je in het FeliXart Museum in Drogenbos de tentoonstelling Moderne kunst uit het Interbellum met werken uit de collectie van het KMSKA bekijken.

In een groene oase aan de rand rond Brussel ligt het FeliXart Museum. Dat museum presenteert diverse aspecten van het leven en werk van schilder Felix De Boeck aan de hand van wisselende selecties. Daarnaast organiseert het ook tijdelijke tentoonstellingen rond historische en hedendaagse avant-gardekunst.

Twee ruimtes in het unieke museumgebouw bieden een ruimere blik op de bruisende kunstwereld tijdens het interbellum, van abstractie tot het expressionisme. In deze zalen ziet u belangrijk werk uit de KMSKA-collectie, van o.a. Prosper De Troyer, Marthe Donas, Jozef Peeters, Oscar en Floris Jespers, Jan Kiemeney, Jules Schmalzigaug en Ossip Zadkine.


Meer info : KMSKA
vrijdag 5 juni 2009 - maandag 31 december 2018
Reünie. Van Quinten Metsijs tot Peter Paul Rubens
Tentoonstellingen - Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

De tentoonstelling Reunie wordt verlengd tot aan de heropening van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. In het museum zijn belangrijke renovatiewerken gepland die starten begin 2011 en verschillende jaren in beslag zullen nemen.

De 450ste verjaardag van het bisdom Antwerpen wordt gevierd met de prestigieuze tentoonstelling REUNIE. Van Quinten Metsijs tot Peter Paul Rubens. Meesterwerken uit het Koninklijk Museum terug in de Kathedraal. In haar 450-jarig bestaan groeide de Kathedraal uit tot een ware schatkamer van religieuze kunst, geschilderd en gebeeldhouwd door gereputeerde meesters. Ze sierden de zuilen, kapellen en wanden van de Kathedraal tot aan de Franse Revolutie. In de nasleep van deze omwenteling vonden heel wat altaarstukken onderdak in musea. Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen was er één van.

De hechte samenwerking met het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen maakt het mogelijk om acht van de mooiste altaarstukken uit de museumcollectie terug te brengen naar de Kathedraal. Naast deze werken stelt ook de Kathedraal er acht uit haar vaste collectie tentoon. Deze unieke ‘in situ’ hereniging geeft de bezoeker een spectaculair overzicht van meesterwerken uit de Gouden Eeuw van de Antwerpse schilderschool.

De curatoren, dr. Ria Fabri en dr. Nico Van Hout, geven aan de hand van de tentoongestelde altaarstukken een kijk op het toenmalige mecenaat door ambachten, gilden en broederschappen. Ze laten de bezoeker toe de verwevenheid van maatschappij, geloof, kunst en cultuur in de 16de en 17de eeuw te herontdekken en werpen een licht op de iconografische en socio-economische ontwikkelingen doorheen de eeuwen.


Meer info : Kathedraal van Antwerpen
Onze website maakt gebruik van cookies om uw taalkeuze te registreren, de vlotte werking van onze website te garanderen en om anonieme statistieken bij te houden via Google Analytics.